Nhà đầu tư ngoại rót 7,3 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 tháng

Nhã Nam - 09:29, 24/05/2019

TheLEADERSố vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam đang đạt kỷ lục trong vòng 4 năm trở lại đây.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2019, giải ngân vốn FDI ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, tính đến ngày 20/5/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 16,74 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 5 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư tăng ở cả 3 hợp phần.

Theo đó, cả nước có gần 1.400 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 6,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2018. Có 505 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,6 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Có hơn 3.000 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 7,6 tỷ USD, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ và chiếm 46% tổng vốn đăng ký. Không tính lượt góp vốn 3,85 tỷ USD của nhà đầu tư Hồng Kông thì tổng giá trị vốn góp vẫn tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu khu vực ĐTNN, kể cả dầu thô đạt 70,4 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 69,5 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu khu vực ĐTNN đạt 53 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 57% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019, khu vực ĐTNN xuất siêu 13 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 12 tỷ USD không kể dầu thô. 

Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13 tỷ USD, xuất siêu của khu vực ĐTNN không bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước, do đó cả nước nhập siêu 548 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2019.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư ngoại đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà nhà đầu tư ngoại. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.

Nhà đầu tư ngoại rót 7,3 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 tháng

Theo đối tác đầu tư, có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam, trong đó Hồng Kông đứng thứ nhất, Hàn Quốc đứng thứ hai và Singapore đứng vị trí thứ ba.

Nhà đầu tư ngoại rót 7,3 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 tháng 1

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất, theo sau là TP.HCM, Bình Dương.

Nhà đầu tư ngoại rót 7,3 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 tháng 2