Nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 4 do nghỉ lễ nhiều

Nhã Nam - 11:43, 29/04/2019

TheLEADERNhiều mặt hàng xuất khẩu trong tháng 4 có kim ngạch giảm so với tháng trước gồm điện thoại và linh kiện, thủy sản, hàng dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 711 triệu USD, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (xuất siêu 3,7 tỷ USD). Trong đó, riêng tháng 4 ước tính nhập siêu 700 triệu USD.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10 tỷ USD.

Trong 4 tháng qua, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 79 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước chiếm 30% (tăng 10,5%); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) chiếm 70% (tăng 4%).

Riêng tháng 4/2019, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 20 tỷ USD, giảm 13% so với tháng trước.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 4 do nghỉ lễ nhiều
Có 16 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 81% tổng kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 78 tỷ USD trong 4 tháng qua, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước chiếm 42% (tăng 14,4%); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt chiếm 58% (tăng 7,6%).

Riêng kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước đạt 20,6 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 4 do nghỉ lễ nhiều 1
17 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76% tổng kim ngạch nhập khẩu

Xét theo quy mô thị trường, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong đó điện thoại và linh kiện tăng hơn 2 lần; hàng dệt may tăng 8,5%; giày dép tăng 9,4%.

Ở phía ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 80%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 30%; vải tăng 13%.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 4 do nghỉ lễ nhiều 2