Ninh Thuận bổ nhiệm 53 lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn

An Nhiên - 11:33, 25/10/2017

TheLEADERThanh tra Bộ Nội phụ chỉ rõ tỉnh Ninh Thuận bổ nhiệm 53 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2014-2017.

Trực tiếp kiểm tra 192 hồ sơ, kết quả cho thấy, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, quy trình bổ nhiệm cũng cơ bản đầy đủ.

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ phát hiện 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không bảo đảm thời gian theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thi tuyển còn tồn tại hạn chế như: Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ, một số thành viên các Ban giúp việc cho Hội đồng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; Hội đồng thi tuyển công chức ban hành thông báo tuyển dụng công chức và quyết định thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức là không đúng thẩm quyền; không xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau đối với các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ khác nhau;…

Ảnh: Phanrangninhthuan.com

Từ năm 2014 - 2016, UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện tiếp nhận 13 công chức không qua thi và xét 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế, như hội đồng sát hạch năm 2014, 2015 không đảm bảo thành phần theo quy định, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Bên cạnh đó, đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận còn sử dụng 131 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có giải pháp giải quyết dứt điểm 131 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính. Chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Tỉnh này phải tiến hành rà soát điều kiện, tiên chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị tỉnh Ninh Thuận phải đưa ra quy định về thời hạn bắt buộc công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu. Đồng thời miễn nhiệm các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra những hạn chế, tồn tại như trên để có hình thức xử lý phù hợp.