Analytic
Hotline: 08887 08817

Đáp án cho bài toán thoát ly điện than

Sự chuyển dịch khỏi điện than đòi hỏi Việt Nam những cân nhắc chính trị về mặt kinh tế, từ cải thiện khung pháp lý để thúc đẩy các năng lượng sạch mới, tới cải cách giá điện.

Đáp án nào cho phát triển nông nghiệp phù hợp cam kết ‘net zero’?

Mô hình nông nghiệp tái sinh với sự hợp tác của các bên - chính phủ, doanh nghiệp, nông dân - sẽ giúp Việt Nam giải quyết vấn đề về khí hậu trong nông nghiệp, hỗ trợ cộng đồng, và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

World Bank: 5 ưu tiên giúp Việt Nam ‘sống tốt’ giữa biến đổi khí hậu

World Bank nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời cần triển khai nhiều chính sách và đầu tư công, tư để giảm cường độ carbon trong tăng trưởng tại Việt Nam.

Hai lộ trình giúp Việt Nam đạt mục tiêu kép về tăng trưởng và khí hậu

Hai lộ trình này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu về khí hậu, đồng thời tăng GDP bình quân đầu người hơn 5%/năm – tỷ lệ trung bình cần thiết để trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, theo Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Cái giá đắt từ biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Nếu không hành động, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu có thể lên đến 14,5% GDP của Việt Nam vào năm 2050, theo World Bank.

Chiến lược đưa mức phát thải ròng khí nhà kính về 0 của Intel

Chiến lược của Intel bao gồm các mục tiêu trong các hoạt động toàn cầu nhằm giảm thiểu tác động của chuỗi giá trị, đồng thời thúc đẩy toàn ngành hành động để thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2040.

Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường 2020

Việt Nam là một trong số các quốc gia tiên phong luật hóa các mục tiêu, cam kết ngăn chặn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

UNDP: 6 ưu tiên hành động trong lộ trình Việt Nam tới 'net zero'

Theo đại diện UNDP, để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là đưa mức phát thải ròng về 0 - net zero, Việt Nam cần một chiến lược tài chính khí hậu sáng tạo, chuyên dụng, để tạo điều kiện cho các dòng tài chính xanh từ tất cả nguồn đầu tư và phát triển.

Tiềm năng của Việt Nam khi tham gia thị trường carbon giá trị cao

Tính đến năm 2021, hàng nghìn nhà đầu tư quốc tế bày tỏ sự quan tâm với thị trường tín chỉ carbon có giá trị cao tại Việt Nam.

Thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon từ năm 2025

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon vừa được Chính phủ ban hành.