Analytic
Hotline: 08887 08817

Cổ đông sáng lập bán hết cổ phần tại hệ thống rạp chiếu phim CGV Việt Nam

Do những khó khăn về tài chính Công ty Văn hóa Phương Nam sẽ bán nốt 7,5% cổ phần còn lại tại CGV Việt Nam với giá dự kiến 101 tỷ đồng.

Phương Nam thoái vốn khỏi chuỗi rạp chiếu phim CGV

Dưới áp lực phải thanh toán một khoản nợ 7 triệu USD và 18,5 tỷ đồng lãi, Công ty Văn hóa Phương Nam phải bán hơn một nửa số cổ phần đang nắm giữ tại CGV Việt Nam.