Siêu lợi nhuận của công ty môi giới trái phiếu thuộc Techcombank

Minh An - 08:00, 22/01/2019

TheLEADERNhờ hoạt động tư vấn phát hành và môi giới trái phiếu, lợi nhuận sau thuế của CTCK Kỹ Thương trong năm 2018 tăng mạnh lên 1.224 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của ngân hàng Techcombank.

Công ty chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities -TCBS) thuộc Techcombank mới đây công bố kết quả kinh doanh ấn tương với mức lợi nhuận ròng tăng 68% so với năm 2017.

Cụ thể Techcom Securities đạt tổng doanh thu hoạt động 1.870 tỷ đồng tăng 87% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp (1.226 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty còn thu thêm 353 tỷ đồng lãi từ bán các tài sản tài chính và 110 tỷ đồng từ lãi các khoản cho vay và phải thu.

Chi phí hoạt động của công ty trong cả năm 2018 chỉ là 132 tỷ đồng, chi phí quản lý là 170 tỷ đồng. Cả hai khoản này đều đã tăng mạnh nhưng chỉ chiếm khoảng 16% doanh thu công ty. Nhờ đó lợi nhuận sau thuế của TCBS tăng mạnh lên 1.224 tỷ đồng.

Đây là mức lợi nhuận đang mong đợi của phần lớn công ty chứng khoán trên thị trường. SSI, công ty môi giới cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong năm 2018 cũng chỉ đạt lợi nhuận sau thuế 1.420 tỷ đồng (tính riêng công ty mẹ).

Một nửa doanh thu của SSI đến từ phí môi giới chứng khoán và lãi cho vay đầu tư chứng khoán với quy mô cho vay lên đến gần 6.000 tỷ đồng. Đổi lại công ty đang vay ngắn và dài hạn khoảng 12.000 tỷ đồng và phải trả 536 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm 2018.

So với SSI, mô hình kinh doanh của TCBS dựa phần lớn vào thu phí dịch vụ phát hành trái phiếu. TCBS đang thống trị thị trường môi giới trái phiếu với hơn 80%. Công ty cho biết trong giai đoạn từ 2014 – 2017, đã tư vấn phát hành tổng giá trị trái phiếu 99.000 tỷ đồng.

Trong đó có các thương vụ phát hành trái phiếu tập trung vào một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan, Thành Thành Công, NovaLand…Các trái phiếu này được bán cho khách hàng cá nhân và tổ chức, thông qua các kênh khác nhau trong đó có 284 chi nhánh của Techcombank.

Thông qua sản phẩm chuyên biệt iBond (trái phiếu được thiết kế dành cho khách hàng cá nhân), TCBS đã thu hút hơn 18 nghìn khách hàng tham gia đầu tư. Trong tuần gần nhất sản phẩm này thu hút 642 tỷ đồng, tuần trước đó là 521 tỷ đồng tiền đầu tư trái phiếu từ khách hàng cá nhân. Quy mô sản phẩm iBond của TCBS được cho là đã vượt 55 nghìn tỷ đồng.

Giới thiệu về ưu thế vượt trội của sản phẩm này, TCBS cho biết ngoài tính an toàn và lợi suất cao, trái phiếu iBond có thể được cầm cố để vay tại Techcombank trong trường hợp khách hàng cần tiền nhưng chưa muốn bán trái phiếu.

Đối với các khách hàng tổ chức, một trong những người mua lớn nhất các đợt trái phiếu mà TCBS tư vấn chính là Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) do công Công ty quản lý quỹ Techcombank quản lý. Quỹ này đang đầu tư gần 6.000 tỷ đồng vào các trái phiếu của Vingroup, Masan, Novaland, CII, Thành Thành Công, Kinh Bac City…. Công ty quản lý quỹ Techcombank cũng mới ra mắt một quỹ trái phiếu khác để đầu tư vào thị trường trái phiếu.

Khác với các công ty chứng khoán còn lại trên thị trường, thường trung vào môi giới cổ phiếu, cho vay đầu tư và đầu tư tài chính, TCBS hướng đến 2 mảng dịch vụ chuyên biệt là tư vấn tài chính doanh nghiệp và quản lý tài sản cá nhân.

Ngoài hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu, TCBS cũng tham gia tư vấn phát hành và niêm yết cổ phiếu, mua bán sáp nhập và tái cấu trúc doanh nghiệp. Công ty cũng cung cấp hệ thống đầu tư trực tuyến với các sản phẩm đa dạng và công cụ hỗ trợ, tư vấn hiệu quả.

Các sản phẩm của TCBS đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, góp phần huy động hiệu quả các nguồn vốn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.