Analytic
Hotline: 08887 08817

KPMG tư vấn xây dựng nền tảng hoạt động cho Phú Long

Công ty Phú Long và KPMG đã ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng nền tảng hoạt động, đánh dấu bước tiến mới, quan trọng trong tiến trình hợp tác lâu dài của hai bên.

Nhà sáng lập Cempartner Nguyễn Dương: ‘Đừng bán, hãy giúp khách hàng mua hàng’

Với tư tưởng này, người bán hàng sẽ xem nhiệm vụ của họ thực chất là đi tìm sản phẩm cho khách hàng, thay vì “đi săn” khách hàng cho sản phẩm của mình.

Quảng Ninh chọn Công ty Arcadis & Callison RTKL lập quy hoạch đặc khu Vân Đồn

Các quy hoạch về Vân Đồn này được tài trợ bởi Tập đoàn Sun Group, Công ty Arcadis & Callison RTKL đã được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn làm đơn vị tư vấn lập quy hoạch.