Analytic
Hotline: 08887 08817

Làm thế nào để chinh phục khách hàng thế hệ Z?

Trong tương lai, thế hệ Z sẽ là những khách hàng chính của các doanh nghiệp Việt Nam, để chinh phục họ, các doanh nghiệp nhất định phải dựa vào công nghệ và kỹ thuật số trong hoạt động makerting và sale.

Chân dung khách hàng tương lai của lĩnh vực hàng tiêu dùng

Nhóm khách hàng chủ lực của ngành hàng tiêu dùng vào năm 2025 sẽ là thế hệ Z (sinh từ năm 1996 đến 2010) với những thói quen rất khác biệt so với các thế hệ trước.