Analytic
Hotline: 08887 08817

SHB triển khai dịch vụ phối hợp thu ngân sách Nhà nước

Từ ngày 11 /9/2020, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai dịch vụ phối hợp thu ngân sách Nhà nước và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước.