Thanh tra Bộ Công thương trong 70 ngày

T.P - 09:56, 10/06/2018

TheLEADERThanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn) thuộc Bộ Công thương.

Thanh tra Bộ Công thương trong 70 ngày
Trụ sở Bộ Công thương

Theo Quyết định số 379/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công thương, thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế, thời kỳ thanh tra từ 2011 - 2017. 

Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Duy Bính, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn. 

Tổ giám sát đoàn thanh tra tại Bộ Công thương có hai thành viên do ông Hoàng Đức Quỳnh, Phó trưởng phòng nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đề nghị, đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra, Bộ Công thương cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. 

Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, các thành viên đoàn, Tổ giám sát cần hoạt động đúng quy định, quy chế cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, không kéo dài thời gian và hạn chế tối đa việc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra.

Theo kế hoạch cổ phần hóa đã được phê duyệt, giai đoạn 2017 - 2020 sẽ có 406 doanh nghiệp nhà nước phải thoái vốn, tổng số vốn dự kiến thoái theo mệnh giá là khoảng 65.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Công thương phải cổ phần hóa 10 doanh nghiệp trực thuộc, năm 2017, bộ cũng đã cổ phần hóa thành công một số doanh nghiệp lớn như Sabeco, PVOil... 

Trong đó, thương vụ đấu giá Sabeco thành công vượt mọi kỳ vọng khi Công ty Vietnam Beverage do ThaiBev đứng sau đã trở thành cổ đông lớn nhất của Sabeco với giá trúng thầu bình quân là 320.000 đồng, các nhà đầu tư đã phải trả tổng cộng 110.0000 tỷ đồng, tương đương với 4,9 tỷ USD.