Thêm hơn 52 nghìn tỷ đồng đổ vào sản xuất

Tiêu Phong - 06:10, 21/08/2017

TheLEADERChỉ trong vòng 7 tháng đầu năm 2017, đã có trên 2,1 triệu hộ nông dân được vay vốn sản xuất với tổng dư nợ trên 52.850 tỷ đồng.

Thêm hơn 52 nghìn tỷ đồng đổ vào sản xuất
Nông dân Hưng Yên tiếp cận nguồn vốn chính sách. Ảnh Chính phủ

Báo cáo kết quả ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, tính đến hết tháng 7/2017, thông qua 60.633 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý đã có trên 2,1 triệu hội viên nông dân được vay vốn chính sách với tổng dư nợ trên 52.850 tỷ đồng, mức vay bình quân 24,49 triệu đồng/hộ vay, trong đó nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,38% tổng dư nợ. 

Tiền gửi tiết kiệm của các tổ viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt tỷ lệ 99,85% số tổ, với số dư tiền gửi trên 1.826 tỷ đồng, tăng 206,35 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Theo Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Văn Lý, tổng dư nợ của ngân hàng này hiện nay đạt trên 166.430 tỷ đồng; trong đó, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể đạt 163.986 tỷ đồng, chiếm 98,53% tổng dư nợ. 

Tổng dư nợ do Hội Nông dân quản lý chiếm 32,23%, với số khách hàng chiếm trên 32,37%. Toàn bộ nguồn vốn thông qua Hội Nông dân đều thực hiện tốt việc trả nợ gốc, lãi, tỷ lệ thu hồi vốn đạt trên 95%.