Analytic
Hotline: 08887 08817

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trước ngày 15/1/2019 hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý