Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu Chủ tịch nước

An Nhiên - 14:01, 04/10/2018

TheLEADERTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu để kỳ họp Quốc hội tới đây bầu làm Chủ tịch nước với tỷ lệ 100%.

Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu Chủ tịch nước
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII ngày 3/10, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, sẽ khai mạc vào ngày 21/10 tới.

Cũng tại phiên họp này, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII là ông Võ Thái Nguyên và ông Trần Đức Thắng.

Trước đó sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào sáng 21/9, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Theo quy định hiện hành, bà Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Đây là lần đầu tiên Tổng bí thư được Ban chấp hành Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức danh Chủ tịch nước - người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng). Ông là Ủy viên Trung ương các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; Tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8/1999 - 4/2001; đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII.

Đến tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu tái giữ chức Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương.