Vietcombank bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới ở miền Bắc

Quỳnh Như - 13:39, 03/01/2018

TheLEADERNgân hàng Vietcombank vừa bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới cho các chi nhánh tại Hưng Yên, Hà Tây, Nam Hải Phòng, Quảng Ninh, Sóc Sơn, Hoàng Mai (Hà Nội) và Vietcombank Leasing (VCBL) từ ngày 1/1/2018.

Vietcombank bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới ở miền Bắc
Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Cao Cường, tân Giám đốc Vietcombank Hưng Yên.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Cao Cường, Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Vietcombank Hưng Yên, giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Hưng Yên.

Ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Hà Tây và ông Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Kế toán Trụ sở chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tây.

Ông Lê Hoàng Cương, Phó Giám đốc Vietcombank Nam Định, giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh được cử làm Phó Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm thẻ TSC Vietcombank, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai (Hà Nội).

Bà Lương Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban thi đua Trụ sở chính Vietcombank, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Sóc Sơn (Hà Nội).

Ông Phan Dương, Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hà Tây, được cử giữ chức vụ Phó Giám đốc VCBL.

Vietcombank đang tái cơ cấu nhân sự của mình một cách toàn diện. Giữa tháng 12/2017, ngân hàng này cũng đã tiến hành điều động và bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cao cấp.