Vietjet chia tiếp 10% cổ tức bằng tiền mặt

Việt Hưng - 08:53, 10/04/2019

TheLEADERNghị quyết hội đồng quản trị ngày 8/4/2019 của Vietjet (VJC) thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietjet vừa công bố sẽ tiếp tục tạm ứng cổ tức cho cổ đông 10% bằng tiền, như vậy cổ tức mà cổ đông nhận được bằng tiền cho năm tài chính 2018 lên tới 30%, tương ứng số tiền mà doanh nghiệp chi trả cho các cổ đông là gần 1.625 tỷ đồng.

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 8/4/2019 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền (mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 24/4/2019, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/4/2019.

Như vậy, Vietjet sẽ chi ra gần 542 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2018.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, mức cổ tức dự kiến tỷ lệ 50% bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu. Do tốc độ tăng trưởng cao và liên tục, nguồn tiền mặt công ty dồi dào, được biết HĐQT hãng hàng không thế hệ mới trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ tới 55%, cao hơn kế hoạch cổ đông đề ra.

Vietjet có truyền thống trả cổ tức với tỷ lệ cao, từ 50-70% bao gồm cả tiền và cổ phiếu. Với kế hoạch kinh doanh năm 2019, nhiều khả năng Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục trình phương án kế hoạch cổ tức năm 2019 tỷ lệ cao tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới.

Trước đó, CTCP Hàng không Vietjet (mã VJC) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu đạt 52.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 10%.

Riêng doanh thu vận tải hàng không đạt 33.815 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc lợi nhuận Vietjet Air tăng trưởng chậm hơn doanh thu có thể đến từ nguyên nhân giá nhiên liệu tăng. Trong 3 quý đầu năm 2018, giá nhiên liệu liên tục phá đỉnh đã đẩy giá xăng máy bay tăng cao. Để bù đắp chi phí, một số các hãng hàng không tăng giá vé và tìm cách đẩy mạnh doanh thu phụ trợ.

Với Vietjet, doanh thu phụ trợ tăng trưởng 57% so với cùng kỳ, trong đó cơ cấu doanh thu phụ trợ có sự chuyển dịch từ 25% năm 2017 lên gần 27% năm 2018.