Analytic
Đổi mới sáng tạo quyết định thành bại

Bối cảnh kinh doanh năm 2023 đã trải qua nhiều biến đổi đáng kể, khi các tổ chức ưu tiên chuyển đổi kỹ thuật số để thúc đẩy tăng trưởng và tối ưu hiệu quả. Theo khảo sát của Quixy, 70% tổ chức được khảo sát đang tập trung vào việc tận dụng công nghệ để hợp lý hóa quy trình và quy trình làm việc. Chuyển đổi số là quá trình áp dụng công nghệ số vào tất cả khía cạnh của doanh nghiệp. Trong đó, xu hướng hiện nay là ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng nền tảng low-code/no-code và siêu tự động hóa đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Dưới góc độ của doanh nghiệp đang hoạt động trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), đây chính là thời điểm chúng ta phải đối mặt với môi trường cạnh tranh đầy biến động, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt trong mọi chiến lược của ban lãnh đạo.

Tôi đã gặp nhiều công ty đối mặt với thách thức trong quá trình chuyển đổi số thời gian vừa qua. Một trong những thách thức là đội ngũ lãnh đạo chưa thực sự quyết tâm trong quá trình này, thay vào đó việc này thường được chuyển trách nhiệm cho bộ phận công nghệ thông tin. Với tôi, đây là quá trình quan trọng cần sự tham gia trực tiếp từ đội ngũ lãnh đạo với mục tiêu đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số.

Dự kiến năm 2024, xu hướng ứng dụng nền tảng low-code để tự động hóa sẽ ngày càng gia tăng. Nền tảng này mang lại cách tiếp cận dễ dàng, nhất quán các quy trình hoạt động giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với thay đổi.

Doanh nghiệp cần thiết lập một con đường kinh doanh có tầm nhìn, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý, gắn kết các phòng ban. Vì bản chất không chỉ nằm ở việc áp dụng công nghệ mà còn ở việc xây dựng chiến lược hướng tới tương lai phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số năng động. Các CEO trong thời đại này nên trực tiếp tham gia vào việc lãnh đạo quá trình chuyển đổi số, để đảm bảo quá trình được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và tạo tiền đề phát triển bền vững trong tương lai. Cách tiếp cận chuyển đổi số và ứng dụng các công cụ đổi mới sáng tạo là quyết định thành công của doanh nghiệp.

Đổi mới sáng tạo quyết định thành bại 1