Analytic
Hotline: 08887 08817
Ngân hàng phát triển bền vững trên nền tảng quản trị rủi ro vững chắc

Ngân hàng phát triển bền vững trên nền tảng quản trị rủi ro vững chắc

Quản trị rủi ro là một trong những cấu phần quan trọng giúp tăng trưởng và phát triển bền vững. Trong quá trình hoạt động, SeABank luôn chú trọng đầu+
Dabaco huy động thêm vốn để cơ cấu lại nợ

Dabaco huy động thêm vốn để cơ cấu lại nợ

Nếu thực hiện thành công các thương vụ huy động vốn theo kế hoạch, Dabaco dự kiến thu về khoảng 2.700 tỷ đồng để đầu dư xây dựng nhà máy+
Mua bán sáp nhập bất động sản dự báo sôi động trở lại

Mua bán sáp nhập bất động sản dự báo sôi động trở lại

Trong bối cảnh tình hình tài chính còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp bất động sản sẽ sớm phải bán bớt các dự án của mình để duy trì+
Dậy sóng bất động sản công nghiệp

Dậy sóng bất động sản công nghiệp

Hàng loạt kế hoạch kinh doanh tham vọng của các "ông lớn" bất động sản khu công nghiệp được công bố trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như+
VACD và hành trình vì một nền quản trị tốt hơn