Analytic
Hotline: 08887 08817
NHNN chấp thuận bà Ngô Thu Hà làm Tổng giám đốc SHB

NHNN chấp thuận bà Ngô Thu Hà làm Tổng giám đốc SHB

Trước đó, ngày 20/7/2022, bà Ngô Thu Hà được Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tin tưởng, giao trọng trách Quyền Tổng Giám đốc.
SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 26.700 tỷ đồng

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 26.700 tỷ đồng

Việc liên tục nâng vốn thành công trong thời gian qua là nền tảng quan trọng giúp SHB ngày càng khẳng định và nâng cao uy tín với cộng đồng+
FLC đang kiểm toán, dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào tháng 11

FLC đang kiểm toán, dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào tháng 11

Sau khi có hướng dẫn của UBCKNN, Tập đoàn FLC kỳ vọng có thể phát hành báo cáo tài chính 2021 kiểm toán trong tháng 9 và tổ chức ĐHĐCĐ+
IFC đầu tư 600 tỷ đồng vào công ty nông nghiệp BaF

IFC đầu tư 600 tỷ đồng vào công ty nông nghiệp BaF

Khoản vay từ IFC sẽ được BaF sử dụng cho việc tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại các công ty con, nhằm thực hiện đầu tư+
VACD và hành trình vì một nền quản trị tốt hơn