8 slides giải thích dự báo chứng khoán phục hồi của Dragon Capital

13:00, 19/05/2023

TheLEADERDragon Capital nhận định Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và vị thế ngày càng quan trọng đối với kinh tế thế giới. Các chính sách đang đi đúng hướng giúp lãi suất giảm nhưng tăng trưởng vẫn là thách thức. Thị trường chứng khoán định giá rẻ giúp hạn chế rủi ro là cơ hội để tích lũy.

Các vấn đề chính tác động đến thị trường chứng khoán hiện nay gồm:

Slides by Dragon Capital
Slides by Dragon Capital 1
Slides by Dragon Capital 2
Slides by Dragon Capital 3

Các chính sách đang đi đúng hướng và mang lại kết quả ban đầu:

Slides by Dragon Capital 4
Slides by Dragon Capital 5
Slides by Dragon Capital 6
Slides by Dragon Capital 7

Dragon Capital dự báo VNIndex bắt đầu giai đoạn phục hồi:

Slides by Dragon Capital 8