[Infographics] Những tiến bộ công nghệ trong tương lai

Thiên Hương - 03:13, 31/07/2017

TheLEADERCách mạng công nghiệp 4.0 chỉ là một phần của những tiến bộ về khoa học công nghệ mà nhân loại sẽ đạt được trong một tương lai không xa. TheLeader xin giới thiệu danh sách một số công nghệ tiêu biểu do Futurism.com dự báo và được thể hiện bởi Visual Capitalist.