[Infographics] Tác động kinh tế của trí tuệ nhân tạo

Kiều Mai - 12:45, 23/08/2017

Với những người ưa thích lĩnh vực công nghệ, tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với xã hội thật sự là một chủ đề gây tranh cãi.

Bằng cách trao quyền cho máy móc với mức độ thông minh nhất định, đã có rất nhiều kết quả khác nhau, từ điểm đặc biệt của công nghệ Kurzweil đến những dự đoán khủng khiếp được phổ biến từ Elon Musk.

Mặc dù có sự khác biệt lớn về dự đoán các kết quả, nhưng hầu hết các nhà công nghệ đều đồng ý về một điều: AI sẽ có tác động sâu sắc đến xã hội và cách chúng ta kinh doanh.

TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA AI

Infographic dưới đây xuất phát từ hội nghị Extraordinary Future - một hội nghị mới tại Vancouver, có xem xét các dự báo gần đây từ PwC và Accenture về tác động kinh tế của AI, cũng như tác động lên các ngành công nghiệp và quốc gia.

Theo báo cáo mới nhất của PwC về chủ đề này, tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có tính chuyển đổi.

TÁC ĐỘNG CỦA AI THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

Theo PwC, Trung Quốc sẽ là khu vực nhận được nhiều lợi ích kinh tế nhất (khoảng 7000 tỷ đô la) từ AI.

Hơn nữa, tăng trưởng toàn cầu từ AI đem lại có thể được chia thành hai khu vực chính là cải tiến năng suất lao động (6,6 nghìn tỷ đô la) và tăng nhu cầu tiêu dùng (9,1 nghìn tỷ đô la).

TÁC ĐỘNG CỦA AI LÊN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP