Analytic
Hotline: 08887 08817

Chủ tịch Quảng Ninh: 'Tận dụng tốt cơ hội để phát triển kinh tế'

Quảng Ninh đang tạo những tiền đề căn bản và động lực quan trọng để phấn đấu trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Ông Nguyễn Tường Văn làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Tường Văn, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 61/62 phiếu tán thành.