Analytic
Hotline: 08887 08817

HDBank mua bảo hiểm Corona Guard cho người lao động

Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên trong những ngày dịch bệnh Covid-19, HDBank đã mua bảo hiểm Corona Guard cho cán bộ nhân viên ngân hàng.