Analytic
Hotline: 08887 08817

Lợi nhuận cho thuê căn hộ: TP. HCM 'ăn đứt' Hà Nội

Lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ tại TP. HCM đang cho thấy sự hấp dẫn hơn hẳn so với Hà Nội.