Analytic
Hotline: 08887 08817

Tập đoàn CMC ra mắt dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Thị trường chứng thư số có thể mở rộng đến 100 triệu chứng thư số/năm, lan rộng từ ngành tài chính ngân hàng, dịch vụ công cộng.