Analytic
Hotline: 08887 08817

Dầu khí Vũng Rô bắt tay tập đoàn Đan Mạch xây nhà máy chế phẩm dầu mỏ

Dự án nhà máy chế biến chất kết dính bitum này có dung tích lưu trữ 12.000 tấn ở giai đoạn 1 và nâng cấp lên 30.000 tấn ở giai đoạn 2.