Analytic
Hotline: 08887 08817

Giám đốc đầu tư Hustle Fund: Số liệu không phải là điều quan trọng nhất

Mai Hồ - Giám đốc đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm Hustle Fund cho rằng, nắm rõ và hiểu thông số liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty mới là quan trọng.