Analytic
Hotline: 08887 08817

Lộc Trời tích cốc phòng cơ

Lộc Trời sẽ là doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên trên thế giới thành lập quỹ riêng để hỗ trợ nông dân trong quá trình triển khai mô hình chuỗi sản xuất nông sản đồng bộ.

'3 tại chỗ' để tránh đứt gãy sản xuất trong dịch bệnh

Nhiều doanh nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 địa điểm” để đảm bảo an toàn và duy trì sản xuất trong mùa dịch.