Analytic
Hotline: 08887 08817

Bộ Kế hoạch và đầu tư hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và đầu tư cam kết hỗ trợ tối thiểu 100 doanh nghiệp trong dự án được USAID tài trợ chuyên sâu.

Vòng luẩn quẩn ngăn doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi cung ứng

Điều quan trọng để có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là doanh nghiệp Việt phải có cơ hội được kết nối và hiểu về yêu cầu cũng như quy trình lựa chọn đối tác của doanh nghiệp nước ngoài.