Analytic
Hotline: 08887 08817

CEO PosApp - Từ tối ưu vận hành đến nâng cao trải nghiệm khách hàng

Dịch Covid đã càn quét các doanh nghiệp Việt Nam đến “Sức cùng lực kiệt”. Không ít doanh nghiệp dịch vụ (Nhà hàng khách sạn, spa salon, karaoke, bida…) phải hoạt động cầm chừng, thu hẹp quy mô thậm chí là đóng cửa trả mặt bằng hàng loạt.