Analytic
Hotline: 08887 08817

Khách du lịch MICE từ Việt Nam đến Thái Lan có xu hướng tăng

Du lịch kết hợp hội nghị, tổ chức sự kiện (MICE) của Thái Lan đã tăng trưởng kỷ lục trong năm 2018, trong đó có đóng góp của nhóm du khách Việt.