Analytic
Hotline: 08887 08817

SCB nhận giải 'Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2019'

SCB đã nằm trong “Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2019” do Vietnam Report công bố, dựa trên các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín trên truyền thông và mức độ hài lòng của khách hàng.