Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính phủ Na Uy và UNDP hỗ trợ thí điểm kinh tế tuần hoàn tại Bình Định

Dự án thí điểm kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với tổng kinh phí 1,3 triệu USD do chính phủ Na Uy tài trợ.

Hơn 30 triệu USD hỗ trợ nông hộ nghèo thích ứng với biển đổi khí hậu

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ đối với an ninh nguồn nước do Biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ được Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại 30,2 triệu USD.

Thiếu sót về nhận thức và thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu có những nhận thức và hành động bước đầu về kinh doanh có trách nhiệm.

Thách thức về FDI và chuỗi giá trị toàn cầu hậu Covid-19

Chuyển dịch dòng vốn đầu tư toàn cầu tạo ra những cơ hội lớn cho công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, những xu hướng mới nổi lên trước và trong đại dịch Covid-19 đã đặt ra yêu cầu cần phải xem xét lại phương án tiếp cận và tận dụng hiệu quả FDI.

Chuyên gia UNDP: Quản trị là chìa khóa để chống tham nhũng ở Việt Nam

Với Luật Phòng chống tham nhũng 2018 chuẩn bị có hiệu lực, lần đầu tiên các quy định về phòng chống tham nhũng bao trùm tới cả khu vực tư nhân.