Analytic
Hotline: 08887 08817

Top 3 ngân hàng - tài chính - bảo hiểm sáng tạo và kinh doanh hiệu quả "vinh danh" HDBank

HDBank liên tiếp được vinh danh trong Top 3 các ngân hàng - tài chính - bảo hiểm sáng tạo và kinh doanh hiệu quả và Top doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam năm 2023

Đổi mới sáng tạo: Yếu tố quyết định đến năng suất lao động của doanh nghiệp

Với mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2030 và trở thành nước phát triển với thu nhập cao vào năm 2045, đổi mới sáng tạo sẽ là yếu tố mang tính quyết định, giúp Việt Nam phát triển trong những năm sắp tới.

SHB lọt Top 50 doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh trong Top 10 ngân hàng đồng thời nằm trong Top 50 doanh nghiệp đứng đầu về sáng tạo và kinh doanh hiệu quả Việt Nam năm 2023 (VIE50). Các giải thưởng uy tín một lần nữa khẳng định năng lực đổi mới và phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả của SHB.