Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam cam kết xây dựng hệ thống ngăn chặn nguồn gỗ bất hợp pháp

Cơ chế cấp phép FLEGT sẽ góp phần tăng uy tín ngành chế biến gỗ Việt Nam không chỉ tại thị trường EU mà còn tại các thị trường xuất khẩu khác.