Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản

Theo đại diện của JETRO, Việt Nam là một trong những thị trường kinh doanh thực phẩm tiềm năng của các doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là mặt hàng thủy hải sản.