Analytic
Hotline: 08887 08817

Thủ tướng đồng ý công bố dịch trên toàn quốc

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, khu phố nào ở khu phố đó, nhà nào ở nhà đó” ít nhất trong vòng 15 ngày để tránh lây nhiễm.

Ban hành chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo quy định mới được Chính phủ ban hành, chế độ phụ cấp chống dịch Covid-19 đối với người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch là 300.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.