Analytic
Hotline: 08887 08817

TP. HCM kiến nghị cấm chỉ định thầu với nhà thầu, tư vấn không đủ năng lực

Nhà thầu, tư vấn xây dựng không đủ năng lực, có lịch sử gây chậm trễ tiến độ đối với dự án sử dụng vốn ngân sách vừa bị TP. HCM kiến nghị cấm chỉ định thầu.