Analytic
Hotline: 08887 08817

Siêu lợi nhuận từ bán phần mềm virus của Bkav

Năm 2020, Bkav Pro đạt doanh thu thuần 167 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lên đến 103 tỷ đồng, biên lợi nhuận lên đến 62%. Những năm trước đó, tỷ suất lợi nhuận cũng được duy trì ổn định ở mức này.