Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty Việt Nam kiện Amazon đòi bồi thường 280 triệu USD

Gilimex tố cáo Amazon đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng khiến nhà sản xuất này gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô.

Hụt thu từ dệt may, Gilimex dồn vốn đầu tư khu công nghiệp

Khi ngành truyền thống là dệt may gặp khó do mất khách hàng lớn là Amazon, Gilimex tìm nguồn thu từ mảng kinh doanh mới.

Dệt may kỳ vọng khởi sắc trở lại

Trong năm nay, toàn ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tăng 10% so với 2023 và tương đương với mức kỷ lục thiết lập vào năm 2022.