Analytic
Hotline: 08887 08817

Điểm danh loạt chủ đầu tư yếu kém trong lĩnh vực nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê bình 9 chủ đầu tư do chậm triển khai dự án, giải ngân thấp dù đã được các cơ quan có liên quan tháo gỡ khó khăn.