Analytic
Hotline: 08887 08817

Công thức COACH cho doanh nhân khởi nghiệp

Theo huấn luyện viên quốc tế Jen Vũ Hường, hoạt động huấn luyện cho doanh nhân khởi nghiệp có thể giúp khơi dậy tiềm năng trong chính người doanh nhân, để họ tạo ra được những giá trị cao hơn nhưng không khiến họ đánh mất đi chính mình.

Hội nghị kinh doanh quốc tế BEFA lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Đây không chỉ là lần đầu tiên Hội nghị kinh doanh quốc tế BEFA tổ chức tại Việt Nam mà còn là lần đầu ở châu Á.