Analytic
Hotline: 08887 08817

Giải bài toán tín dụng cho doanh nghiệp nông sản

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn để kinh doanh, xuất khẩu mà còn giúp bà con nông dân bán được nông sản với mức giá tốt hơn.