Analytic
Hotline: 08887 08817

BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận 12.500 tỷ đồng

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, Ban lãnh đạo BIDV cho biết sẽ cố gắng hết sức hoàn thành kế hoạch được đại hội giao nhưng cũng linh hoạt thực hiện.

Mục tiêu lợi nhuận nửa tỷ đô la của BIDV

Hai nội dung quan trọng trong Đại hội cổ đông của BIDV năm 2020 là kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tăng vốn của ngân hàng.