Analytic
Hotline: 08887 08817

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: 'Việt Nam sẽ lập nên những kỳ tích mới'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước".

Đang giữa ngã ba đường, kinh tế Việt Nam nên chọn lối nào?

Mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 cần đặt trọng tâm vào tăng năng suất, dựa trên sự tích lũy cân bằng và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn khác nhau, bao gồm vốn tư nhân, vốn nhà nước, vốn nhân lực, vốn tự nhiên cũng như dựa vào đổi mới sáng tạo.

World Bank ‘bắt mạch’ 2 lĩnh vực cần cải cách của Việt Nam

Bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các hành động cần được xác định rõ và khả thi về mặt thực thi, đại diện World Bank nhấn mạnh.

Kinh tế Việt Nam đối mặt với 2 rủi ro ngắn hạn

Hiện nay, kinh tế của Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN+3 nói chung đang tăng trưởng mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn cần một mô hình tăng trưởng mới để giải phóng tiềm năng, trong đó yếu tố công nghệ đóng vai trò quan trọng.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu 3 tồn tại trong 10 năm hội nhập WTO

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng những tồn tại của hội nhập kinh tế quốc tế chính là một trong những cơ sở quan trọng để Đảng, Chính phủ kiên định hơn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.