Analytic
Hotline: 08887 08817

Những công ty nổi lên trong làn sóng trái phiếu doanh nghiệp

Ra mắt thị trường đúng thời điểm trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nóng, các công ty đóng vai trò trung gian môi giới thành công nhanh chóng khi thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu.