Analytic
Hotline: 08887 08817

22 triệu USD bảo vệ rừng ven biển Quảng Bình

Dự án trị giá khoảng 22 triệu USD được kỳ vọng sẽ bảo vệ và phát triển bền vững hơn 4.200 héc ta rừng ven biển, tăng cường khả năng chống chịu của tỉnh Quảng Bình trước biến đổi khí hậu.

Rừng là nguồn tín chỉ carbon có giá trị cao

Không chỉ hạn chế phát thải, các hoạt động tạo ra tín chỉ carbon giá trị cao còn phải tuân thủ yêu cầu về sinh thái, sinh kế của cộng đồng bản địa và tuân thủ nguyên tắc phân chia công bằng lợi ích.

Việt Nam sẽ bán hơn 5 triệu tín chỉ carbon

Theo Thỏa thuận mua bán giảm phát thải từ rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Việt Nam sẽ chuyển nhượng cho Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp (LEAF) 5,15 triệu tín chỉ carbon từ 2022 – 2026.