Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyển giao “gà đẻ trứng vàng” cho PVN, Vietnam Airlines càng thêm khó khăn

Trong trường hợp không thu về được lợi nhuận từ việc chuyển nhượng Skypec, hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines được dự báo càng thêm khó khăn, bởi Skypec đang đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines.