Analytic
Hotline: 08887 08817

19 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước lãi 21.000 tỷ đồng

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đánh giá các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã đạt "mục tiêu kép", vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì hoạt động kinh doanh.

Siêu Ủy ban đề xuất hỗ trợ 19 tập đoàn, Tổng công ty

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đề xuất Ngân hàng Nhà nước sớm có hướng dẫn để các tập đoàn, tổng công ty sớm tiếp cận được gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối thiểu 3 năm, lãi suất 0%.