Analytic
Hotline: 08887 08817

FPT Software đầu tư hơn 100 tỷ đồng đào tạo nhân lực công nghệ cao

Khoản đầu tư giúp kỹ sư công nghệ FPT Software nâng cao năng lực về Data, AI, Cloud, IoT, Blockchain, Security… qua nền tảng học trực tuyến Udacity nổi tiếng.