Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhân loại ‘đi lùi’ trong công tác bảo vệ trẻ em

Hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới đang phải tham gia lao động, trong đó một nửa phải làm những công việc độc hại, mất an toàn, gây tổn hại sức khỏe và đạo đức.

Gần 80% học sinh Việt Nam được học trực tuyến

Báo cáo PISA của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 29/9 cho thấy việc học trực tuyến trong giai đoạn Covid-19 của Việt Nam có nhiều điểm khả quan so với các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Rất ít doanh nghiệp Việt đạt chuẩn 'thân thiện với trẻ em'

Theo chuyên gia UNICEF, các doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức rằng, quyền trẻ em không phải chỉ là việc không sử dụng lao động trẻ em mà nên nhìn dưới góc độ rộng hơn, xem những chính sách nhân sự - chiến dịch truyền thông – quá trình sản xuất sản phẩm… tác động trực tiếp hay gián tiếp thế nào lên trẻ em.

Cách mạng blockchain tiến tới viện trợ nhân đạo

Blockchain, công nghệ đứng sau tiền ảo Bitcoin, đang dần bắt đầu bén rễ từ một lĩnh vực khác xa tài chính, đó là viện trợ nhân đạo.